با ما تماس بگیرید

02163462110


آرین طاهری


https://www.ayenehacademy.ir/storage/user/ca/5b/ca5bb1965de0a859fac59193cc71fb12/ca5bb1965de0a859fac59193cc71fb12_avatar.jpg?v=1620723124
نام و نام خانوادگی : آرین طاهری آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : علوم ارتباطات محل تحصیل: دانشگاه علامه
دوره‌های آرین طاهری