با ما تماس بگیرید

02163462110


سید مجتبی شریعتی


https://www.ayenehacademy.ir/storage/user/27/92/2792ca0600d331dc497e5867e1b1e223/2792ca0600d331dc497e5867e1b1e223_avatar.jpg?v=1622533381
نام و نام خانوادگی : سید مجتبی شریعتی آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : تلویزیون و هنرهای دیجیتال محل تحصیل: دانشگاه صدا و سیما
دوره‌های سید مجتبی شریعتی