با ما تماس بگیرید

02163462110


امیر محمدی


https://www.ayenehacademy.ir/storage/user/17/87/17874ceb5ce0b4891d8613f32686156a/17874ceb5ce0b4891d8613f32686156a_avatar.jpg?v=1621745973
نام و نام خانوادگی : امیر محمدی آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : مهندسی برق محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
دوره‌های امیر محمدی