با ما تماس بگیرید

02163462110


حسین خوانساری


https://www.ayenehacademy.ir/storage/user/2f/ff/2ffff9c9b52be1a512cbba3a0faa08ff/2ffff9c9b52be1a512cbba3a0faa08ff_avatar.jpg?v=1622532722
نام و نام خانوادگی : حسین خوانساری آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت کسب و کار، MBA محل تحصیل: وزارت علوم و تحقیقات
دوره‌های حسین خوانساری