با ما تماس بگیرید

02163462110


محسن زارعی


https://www.ayenehacademy.ir/storage/user/88/40/8840d613924af6ec6c7dff67e6690de2/8840d613924af6ec6c7dff67e6690de2_avatar.jpg?v=1623229016
نام و نام خانوادگی : محسن زارعی آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : کارگردانی محل تحصیل: دانشگاه هنر

معرفی محسن زارعی 

محسن زارعی پژوهشگر حوزه سینما و مستند است. و در دوره داکیومنتری به روایت ایرانی در سر فصل ( نمایشی سازی در سینمای مستند ایران ) با مدرسه هنر و رسانه آینه همکاری داشته است.
 وی همچنین تاکنون چندین بار در جشنواره سینما حقیقت حضور داشته است.
 
معرفی محسن زارعی
دوره‌های محسن زارعی