با ما تماس بگیرید

02163462110


آرش طاهری


https://www.ayenehacademy.ir/storage/user/11/14/11147ee662c8a8560373f5e7c3d178a1/11147ee662c8a8560373f5e7c3d178a1_avatar.jpg?v=1623229050
نام و نام خانوادگی : آرش طاهری آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : ادبیات نمایشی محل تحصیل: دانشگاه هنر
آرش طاهری مستند ساز و پژوهشگر سینما است که در دوره داکیومنتری به روایت ایرانی با مدرسه هنر و رسانه آینه همکاری داشته است.
دوره‌های آرش طاهری