با ما تماس بگیرید

02163462110
درباره ما 

مدرسه هنر و رسانه آینه، در سال 1393 بعنوان مجموعه‌ای آموزش پژوهشی تاسیسی شد. هدف اصلی این مجموعه تعلیم و تربیت و شبکه سازی جمعی است که طی هفت سال گذشته با محوریت قرار دادن مخاطبان دانشجویی و دانش آموزی به صورت حقیقی و مجازی فعالیت داشته است.
تا کنون بیش از صد دوره آموزشی در موضوعات مستندسازی، سواد رسانه ای، کنشگری فضای مجازی، نرم افزارهای گرافیکی و... در مدرسه آینه برگزار شده است. به دلیل درخواست مکرر مخاطبین غیرتهرانی و همچنین فراگیر شدن آموزش های مجازی مدرسه آینه با راه اندازی آکادمی آینه در نظر دارد تا بخش عمده آموزش های خود را به محیط برخط منتقل کند.